Start i przebieg projektu Future City

Start i przebieg projektu Future City

Jak zaczać zmieniać miasto? Mocny start projektu „Future City” we Wrocławiu Na pytanie o to jak jako Doradcy Przyszłosci chcielibyśmy zmieniać świat odpowiedzielibyśmy, że w taki sposób, żeby młodzi ludzie mogli w pełni wykorzystywać ...

Read more

“Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”

“Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”

Te słowa wypowiedział ojciec współczesnych metod zarządzania, Peter Drucker. Jak to jest, że mimo równie ciężkiej nauki i pracy niektórzy osiągają sukces zawodowy, a niektórzy lądują w niesatysfakcjonującej i słabo płatnej pracy? Ci, którym ...

Read more

Miasto Przyszłości jest dla Ludzi!

Miasto Przyszłości jest dla Ludzi!

W jakich miastach chcą żyć młodzi ludzie w marzeniach o swojej przyszłości? Jaki według nich powinien być obywatel, aby sprostał realiom miasta 2.0, w którym przyjdzie mu współpracować z potężną inteligencję kreowaną przez korporacyjne kolosy...

Read more

Komptencje przyszłości

Komptencje przyszłości

Jakie umiejętności / kompetencje są nam potrzebne, żeby odnieść sukces w przyszłości? Żeby odpowiedzieć na to pytanie sięgnęliśmy po doświadczenie praktyków: twórcy jednego z największych sukcesów wśród polskich startupów IoT, współtwór...

Read more

Kompetencje przyszłości – wywiad z założycielem startupu Internet of Things (IoT) Estimote

Kompetencje przyszłości –  wywiad z założycielem startupu Internet of Things (IoT) Estimote

W tym odcinku pytamy młodego przedsiębiorcę o to, jakie kompetencje warto zdobyć by odnieść sukces na rynku pracy. Jakuba Krzycha, bo o nim mowa, spotkaliśmy na konferencji Impact’16, o której pisaliśmy już w poprzednim wpisie. Start-up o nazwi...

Read more

Doradcy Przyszłości na Impact’16

Doradcy Przyszłości na Impact’16

Konferencja Impact’16 w Krakowie odbyła się 16-17 czerwca 2016 pod hasłem: „act to make an impact” i zgromadziła głównych interesariuszy, którzy wytyczają kierunki czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce: przedstawicieli administrac...

Read more

Jak będzie wyglądać polska szkoła w 2056r.?

Jak będzie wyglądać polska szkoła w 2056r.?

W polskiej szkole nigdy nie było i nie ma właściwego klimatu dla realizacji doradztwa kariery. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić, czy problem ten jest dostrzegany w kręgach osób, które chcą wpływać na kierunki rozwoju edukacji we Wrocławiu....

Read more