Doradcy Przyszłości na XX Festiwalu Nauki w Warszawie

01 października, na zaproszenie  prof. dr hab. Tadeusza Baczki, wzięliśmy udział w spotkaniu dyskusyjnym pt. „Młodzi  innowatorzy”, które zostało zorganizowane w ramach XX Festiwalu Nauki w Warszawie. Do dyskusji zaproszeni zostali ponadto: Pani Maria Mach, Dyrektor Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Pan Kazimierz Okraszewski, nauczyciel i przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej, Pan Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu Adamed Pharma S.A., Pan Grzegorz Wolff, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz przedstawiciele nauki i instytucji rynku pracy. Nie zabrakło również młodych innowatorów, liderów ogólnopolskich konkursów dla młodych wynalazców.

pan-01-10-20164
Debata została poprzedzona krótkim wykładem prof. Baczki z Państwowej Akademii Nauk nt. badań nad strategiami innowacyjności i szans na praktyczne implikacje ich wyników. „Innowacyjność powinna być traktowana jako dobro publiczne, w związku z tym nikt nie powinien rościć sobie prawa do jej zawładnięcia. Wszyscy interesariusze powinni móc w tym aktywnie uczestniczyć, a podstawą jest wzajemne zaufanie”. Zdaniem prof. Baczki strategie dotyczące innowacyjności należy budować partycypacyjnie.

Następnie zaprezentowali się młodzi innowatorzy, laureaci konkursów z zakresu innowacyjności, takich jak: „Młody Innowator” czy „E(x)plory” oraz programu Adamed SmartUP.pan-01-10-20161 Ich innowacyjne wynalazki powstały jeszcze w czasie nauki w gimnazjum czy szkole średniej. Dziś są już studentami najlepszych polskich uczelni. W debacie reprezentowali głos młodego pokolenia, które nierzadko bez wsparcia ze strony starszych i bardziej doświadczonych nauczycieli czy naukowców nie byłoby w stanie pokonać licznych barier związanych z badaniami czy finansowaniem swoich rozwiązań.  Jako jeden z istotnych problemów, jakie napotykają, wymienili brak biznesowego przygotowania, co skutkuje tym, że naukowiec nie zawsze potrafi sprzedać efekty swojej pracy. Podkreślano również, że wsparcie bardzo często pojawia się za późno, kiedy wynalazca ma już gotowy produkt. Brak jednak mechanizmów do finansowania wczesnych etapów pracy nad nowymi wynalazkami. Jest to często bariera nie do pokonania, zwłaszcza dla osób z małych miejscowości.

pan-01-10-20162

Przykładem innowacyjnych wynalazków wyróżnionych w wielu konkursach jest lampa kandelka Michała Ratajczaka, która w zależności od potrzeb daje ciepłe lub zimne światło czy wynalazek Katarzyny Chrabko do leczenia organów przez pobudzanie receptorów w stopach niesłyszalną dla człowieka akustyczną falą.

Wsparcie tym i innym wybitnie zdolnym młodym ludziom oferuje m. in. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czy Naczelna Orpan-01-10-2016ganizacja Techniczna. Ich przedstawiciele obecni na spotkaniu podkreślali znaczenie rozbudzania w młodzieży kreatywności, dawania przyzwolenia na eksperymentowanie i popełnianie błędów. Zdaniem prof. Baczki stawianie na grupę innowatorów przyczyni się do zmian w edukacji i da zauważalne efekty. Potrzebna jest lepsza promocja konkursów i różnych inicjatyw skierowanych do młodzieży. Można wymienić tutaj m. in. szkolne koła innowatorów, koła młodych wynalazców, Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców czy Giełdy Wynalazków.

Na spotkaniu mieliśmy możliwość zaprezentować naszą autorską koncepcję Osady Twórców na zagospodarowanie talentów oraz rozwiązania z Finlandii, które opisywaliśmy w osobnym poście tutaj. Wspólnie z innymi gośćmi zastanawialiśmy się nad propozycjami rynku pracy dla młodych, zdolnych i ambitnych ludzi. Jako przedstawiciele Instytutu Północnego przedstawiliśmy projekty, nad którymi aktualnie pracujemy (Roadmap dla polskiego smart city, USKP – Ultraszybka Kolej Próżniowa) oraz zaprosiliśmy laureatów do współpracy. Młodzi uczestnicy spotkania wykazali się dużą proaktywnością  dzięki czemu zebraliśmy kilka pomysłów jak pokonać potencjalne problemy w tworzeniu innowacyjnych projektów (jak np. w tym przypadku kolei próżniowych).

pan-01-10-20163

 Poniżej zamieszczamy cyfrowy zapis spotkania:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *