Futuclub

Jako Doradcy Przyszłości jesteśmy przekonani, że uczniowie mają potrzebę poznawania nowych ludzi i idei, wchodzenia w autentyczne interakcje, dzielenia się i robienia czegoś dla innych. Kluby Przyszłości stwarzają im ku temu nowe możliwości. Wyciągają ze świata wirtualnego. Wciągają w niesamowitą, energetyczną szkolną przygodę pełną opowieści o swoich marzeniach. Dają przestrzeń do rozwijania kompetencji komunikacyjnych, autoprezentacyjnych oraz liderskich,  które w znaczący sposób wpłyną na przyszły rozwój zawodowy. Jednocześnie  dzięki różnorodnym wydarzeniom organizowanym w Klubie, uczniowie będą inspirowani do kreatywności, innowacyjności i brania odpowiedzialności.

W klubie obowiązują 3 proste zasady: otwartość na nowych członków i wychodzenie z inicjatywą, dzielenie się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i znajomościami oraz dawanie innym przestrzeni do mówienia o sobie i zaistnienia. Kluczową rolę w przełamywaniu pierwszych lodów z nieznanymi osobami pełnią Wizytówki Przyszłości.  Dzięki nim:

  • łatwiej przełamać barierę pierwszego kontaktu,
  • łatwiej znaleźć wspólny temat,
  • lepiej zrozumieć co wyróżnia drugą osobę,
  • lepiej zapamiętać unikalność nowych znajomych.

Kluby Przyszłości są tworzone i animowane na terenie szkoły przez samych uczniów, którzy podzielają obowiązujące w nich wartości. Są ostatnim elementem programu „Szkoła Przyszłości”, którego głównym celem jest formowanie tożsamości uczniów dzięki podnoszeniu poziomu samowiedzy wśród uczniów. Wierzymy, że energia wyzwolona z kontaktu opartego na szczerości i mocnych stronach zaowocuje bogatszym życiem w szkole.