Oferta

Jako Doradcy Przyszłości pracujemy wspólnie z młodymi ludźmi, rodzicami i wychowawcami nad wyzwaniami, które niesie przyszłość. Pomagamy w budowaniu tożsamości i ustaleniu odpowiedniej ścieżki kariery. Badania potwierdzają, że osoby, które wykonują pracę dobrze dopasowaną do ich skłonności, zainteresowań i osobowości, wykazują podwyższony stopień satysfakcji z wykonywanego zawodu.

Nasza oferta skierowana jest do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Proponujemy następnujące programy:

  1. „Uczniowie wobec wyzwań przyszłości” przeznaczony dla uczniów
  2. „Konkurencyjna szkoła” przeznaczony dla zespołu kierowniczego szkoły