Dla firm

Decyzje i wybory związane z polityką HR często przesądzają o sukcesie zespołu czy firmy. Pomagamy w zarządzaniu talentami, które rozumiemy jako kapitał firmy. Doradzamy w zakresie rekrutacji pracowników, oferujemy szkolenia z budowania zespołu liderskiego oraz zarządzania kompetencjami w firmie.

Celem naszych usług jest użycie narzędzia Achtnich HR do oceny skłonności zawodowych i kompetencji. Skłonności zawodowe są to relacje zawodowe, które osoba biorąca udział w badaniu wysoko sobie ceni oraz typy aktywności zawodowej, które spontanicznie wybiera. Ocena odnosi się do trzech poziomów ludzkiej aktywności: temperamentu, charakteru i osobowości zawodowej.O ile stosunkowo łatwo ocenić jest wiedzę pracownika, o tyle znacznie trudniej jest wyjaśnić głębsze dyspozycje: wolę i charakter, które wpływają na wydajność, efektywność i motywację pracownika. Nasza oferta obejmuje określenie, analizę i ocenę kompetencji jak również pomoc w zarządzaniu zespołem złożonym z ludzi o zróżnicowanych kompetencjach.

Diagnoza dotyczy trzech uzupełniających się aspektów:
• racjonalnych zadań, które pracownik jest gotów wykonywać;
• relacji, które są niezbędne pracownikowi do dobrego samopoczucia (odpowiedni klimat i kultura organizacyjna). Bez nich aktywność ustaje. Przeżywanie tych relacji jest źródłem satysfakcji lub stresu w pracy;
• szeroko rozumianego rozwoju zawodowego.

Nasz doradca przygotowuje analizy: analizę czynnikową, analizę rozwojową i analizę typologiczną. Diagnoza pozwala na wyraźne przewidywania co do efektywności wykonywanej pracy zawodowej na danym stanowisku, stąd jej praktyczne zastosowanie w selekcji i zarządzaniu personelem.