Dla szkół

Szkołom oferujemy kompleksowy program  monitorowania talentów na platformie on-line pt. „Szkoła Przyszłości”. Składa się z 2 komponentów: modułu dla uczniów „Uczniowie wobec wyzwań przyszłości” oraz modułu dla nauczycieli „Konkurencyjna szkoła”.

1. Moduł „Uczniowie wobec wyzwań przyszłości” ma  na celu wyposażyć młodzież w kompetencje przyszłości kluczowe z punktu widzenia ich przyszłej kariery zawodowej oraz uzdolnić do podejmowania decyzji o celach własnego działania, a więc do kierowania własnym  życiem. Stąd chodzi nie tylko o wybór zawodu na starcie, ale o projektowanie kariery w zawodzie przez całe życie. Programem obejmujemy ostatnie roczniki gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Mamy możliwość systematycznego monitorowania rozwoju uczniów dzięki  platormie internetowej .

Co oferujemy uczniom?

  • lekcje na temat projektowania własnej kariery,
  • grupowe badanie on-line skłonności zawodowych do określonego typu kariery,
  • wydrukowane opinie nt. naturalnych skłonności uczniów,
  • wynik testu psychologicznego i diagnozy talentow i kompetencji w formie wizytówki przyszłości – do zabawy, poznawania się ze sobą, budowania wzajemnego zrozumienia, pracy w grupie, budowania tożsamości wsród uczniów
  • indywidualne spotkanie doradcze dla chętnych z Doradcą Przyszłości.

Pedagogom/psychologom szkolnym (doradcom zawodowym) udostępniamy narzędzie internetowe do diagnozy skłonności zawodowych oraz proponujemy szkolenia z OBRAZKOWEGO TESTU ZAWODÓW M. Achtnicha na poziomie podstawowym i eksperckim.

Natomiast Dyrektorom placówek oferujemy  raporty na temat „zasobów” talentów wśród młodzieży danej szkoły oraz szkolenia dla nauczycieli. Zapraszamy też do dołączenia do sieci Klubów Przyszłości.

2. Moduł dla nauczycieli „Konkurencyjna szkoła” ma na celu zbudowanie zdrowej organizacji szkolnej oraz podniesienie jej przewagi konkurencyjnej na rynku. Odbiorcami naszych szkoleń są dyrektor, nauczyciele i wychowawcy, którzy chcą aktywnie wspierać młodzież w karierze w danej branży poprzez stworzenie zespołu przywódczego, tj. małej grupy ludzi, którzy są wspólnie odpowiedzialni za osiągnięcie wspólnego celu organizacji.

Możliwe tematy spotkania:

  • Budowanie zgranego zespołu przywódczego w szkole – Jak skorzystać z nowoczesnej metody diagnozy skłonności zawodowych w zestrajaniu zespołu liderskiego?
  • Sztuka konfliktu – jak spierać się konstruktywnie o dobro szkoły i uczniów?
  • Wspólny cel – wspólna odpowiedzialność – Jak przełożyć założenia strategiczne na działania taktyczne ?
  • Komunikacja i motywacja – Jak komunikować, aby motywować?

Prosimy o bezpośredni  kontakt w celu określenia potrzeb szkoły oraz  przygotowania  oferty.

Kontakt mailowy: doradcyprzyszlosci@gmail.com