Doradcy Przyszłości na XX Festiwalu Nauki w Warszawie

Doradcy Przyszłości na XX Festiwalu Nauki w Warszawie

01 października, na zaproszenie  prof. dr hab. Tadeusza Baczki, wzięliśmy udział w spotkaniu dyskusyjnym pt. „Młodzi  innowatorzy”, które zostało zorganizowane w ramach XX Festiwalu Nauki w Warszawie. Do dyskusji zaproszeni zostali ponadto...

Read more